ستاد پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران -2

۵ اَمرداد ۱۳۹۸
ستاد پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران در روز انتخابات میزبان مقامات شهری و مسئولین اجرایی بود.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/7ps