بازدید احمد مسجد جامعی از ستاد انتخابات شورایاری محلات شهر تهران

۳ اَمرداد ۱۳۹۸
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران ، روز پنجشنبه 3 مرداد ماه از ستاد پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران بازدید کردند .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/7ij