۱۷ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۸
نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان و گروه های خاص بعد از ظهر چهارشنبه با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 1

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 1

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 2

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 2

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 3

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 3

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 4

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 4

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 5

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 5

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 6

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 6

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 7

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 7

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 8

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 8

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 9

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 9

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 10

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 10

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 11

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 11

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 12

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 12

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 13

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 13

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 14

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 14

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 15

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 15

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 16

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 16

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 17

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 17

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 18

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 18

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 19

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 19

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 20

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 20

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 21

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 21

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 22

نشست تخصصی مناسب سازی شهر برای نابینایان 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید