آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی

تاریخ: ۲ اَمرداد ۱۳۹۸
مجتمع تجاری طوبی واقع در بلوار کوهک که در ساعت ۲:۰۴ بامداد دچار حادثه حریق شده بود، با حضور به موقع عوامل اجرایی و مدیران شهری منطقه ۲۲و نیروهای آتش نشان مهار شد.علت حادثه در دست بررسی است.حضور به موقع نیروهای آتش نشان مانع از گسترده تر شدن حریق شد.
عکاس: امیر گلی پور

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 1

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 2

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 3

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 4

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 5

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 6

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 7

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 8

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 9

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 10

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 11

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 12

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 13

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 14

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 15

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 16

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 17

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 18

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 19

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 20

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 21

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 22

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 23

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 24

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 25

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 26

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 27

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 28

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 29

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 30

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 31

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 32

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 33

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 34

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 35

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 36

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 37

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 38

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 39

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 40

آتش سوزی مجتمع تجاری طوبی 41

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید