مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۸
مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران روز دوشنبه 31 تیرماه 1398 در ساختمان شهرداری های مناطق 22 گانه تهرن در ساعت 14 با حضور آقای جوادی یگانه رئیس ستاد انتخابات شورایاری محلات شهر تهران و اعضا هیئت های اجرایی و ستاد انتخابات برگزار گردید .
عکاس: علیرضا جلائیان - سبحان فرج ون
مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 1

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 1

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 2

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 2

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 3

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 3

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 4

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 4

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 5

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 5

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 6

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 6

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 7

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 7

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 8

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 8

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 9

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 9

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 10

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 10

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 11

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 11

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 12

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 12

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 13

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 13

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 14

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 14

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 15

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 15

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 16

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 16

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 17

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 17

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 18

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 18

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 19

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 19

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 20

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 20

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 21

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 21

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 22

مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید