نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۸
سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی روایت شورایاری؛ از گذشته به آینده روز دوشنبه با حضور اقبال شاکری عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 1

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 1

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 2

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 2

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 3

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 3

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 4

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 4

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 5

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 5

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 6

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 6

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 7

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 7

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 8

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 8

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 9

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 9

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 10

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 10

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 11

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 11

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 12

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 12

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 13

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 13

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 14

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 14

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 15

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید