۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

کنسرت ارکستر ملی ایران

تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸
ارکستر ملی ایران به رهبری نادر مرتضی پور و خوانندگی علیرضا افتخاری در تالار وحدت روی صحنه رفت.
عکاس: میلاد بهشتی
کنسرت ارکستر ملی ایران 1

کنسرت ارکستر ملی ایران 1

کنسرت ارکستر ملی ایران 2

کنسرت ارکستر ملی ایران 2

کنسرت ارکستر ملی ایران 3

کنسرت ارکستر ملی ایران 3

کنسرت ارکستر ملی ایران 4

کنسرت ارکستر ملی ایران 4

کنسرت ارکستر ملی ایران 5

کنسرت ارکستر ملی ایران 5

کنسرت ارکستر ملی ایران 6

کنسرت ارکستر ملی ایران 6

کنسرت ارکستر ملی ایران 7

کنسرت ارکستر ملی ایران 7

کنسرت ارکستر ملی ایران 8

کنسرت ارکستر ملی ایران 8

کنسرت ارکستر ملی ایران 9

کنسرت ارکستر ملی ایران 9

کنسرت ارکستر ملی ایران 10

کنسرت ارکستر ملی ایران 10

کنسرت ارکستر ملی ایران 11

کنسرت ارکستر ملی ایران 11

کنسرت ارکستر ملی ایران 12

کنسرت ارکستر ملی ایران 12

کنسرت ارکستر ملی ایران 13

کنسرت ارکستر ملی ایران 13

کنسرت ارکستر ملی ایران 14

کنسرت ارکستر ملی ایران 14

کنسرت ارکستر ملی ایران 15

کنسرت ارکستر ملی ایران 15

کنسرت ارکستر ملی ایران 16

کنسرت ارکستر ملی ایران 16

کنسرت ارکستر ملی ایران 17

کنسرت ارکستر ملی ایران 17

کنسرت ارکستر ملی ایران 18

کنسرت ارکستر ملی ایران 18

کنسرت ارکستر ملی ایران 19

کنسرت ارکستر ملی ایران 19

کنسرت ارکستر ملی ایران 20

کنسرت ارکستر ملی ایران 20

کنسرت ارکستر ملی ایران 21

کنسرت ارکستر ملی ایران 21

کنسرت ارکستر ملی ایران 22

کنسرت ارکستر ملی ایران 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید