شهرنگار؛ بوستان قائم

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۸
بوستان حضرت قائم (عج) واقع در شهرک ولیعصر در سال 1376 تاسیس شده و پیش از اون یکی از باغ‌های شخصی یافت آباد بوده که به باغ نعیمی معروف بوده است. این پارک برای استفاده‌ی توان‌خواهان ساخته شده و امکانات خوبی را دارا می باشد.
عکاس: محمد محسنی فر

شهرنگار؛ بوستان قائم 29

شهرنگار؛ بوستان قائم 28

شهرنگار؛ بوستان قائم 27

شهرنگار؛ بوستان قائم 26

شهرنگار؛ بوستان قائم 25

شهرنگار؛ بوستان قائم 24

شهرنگار؛ بوستان قائم 23

شهرنگار؛ بوستان قائم 22

شهرنگار؛ بوستان قائم 21

شهرنگار؛ بوستان قائم 20

شهرنگار؛ بوستان قائم 19

شهرنگار؛ بوستان قائم 18

شهرنگار؛ بوستان قائم 17

شهرنگار؛ بوستان قائم 16

شهرنگار؛ بوستان قائم 15

شهرنگار؛ بوستان قائم 14

شهرنگار؛ بوستان قائم 13

شهرنگار؛ بوستان قائم 12

شهرنگار؛ بوستان قائم 11

شهرنگار؛ بوستان قائم 10

شهرنگار؛ بوستان قائم 9

شهرنگار؛ بوستان قائم 8

شهرنگار؛ بوستان قائم 7

شهرنگار؛ بوستان قائم 6

شهرنگار؛ بوستان قائم 5

شهرنگار؛ بوستان قائم 4

شهرنگار؛ بوستان قائم 3

شهرنگار؛ بوستان قائم 2

شهرنگار؛ بوستان قائم 1

شهرنگار؛ بوستان قائم 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید