افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
مراسم افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 1

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 2

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 3

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 4

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 5

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 6

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 7

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 8

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 9

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 10

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 11

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 12

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 13

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 14

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 15

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 16

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 17

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 18

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 19

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 20

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 21

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 22

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 23

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید