۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بزرگراه یادگار امام

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بزرگراه یادگار امام(ره) اصلی‌ترین شریان شمالی - جنوبی و شرقی - غربی در محدوده شمال غرب و غرب تهران است که در مسیر خود به بزرگراه‌های دیگر تهران نیز متصل می‌شود. این بزرگراه که طولی معادل 16.2 کیلومتر دارد از خیابان سئول در شمال تهران آغاز و به خیابان هاشمی در غرب پایتخت ختم می‌شود.
عکاس: معین پناهنده
بزرگراه یادگار امام 1

بزرگراه یادگار امام 1

بزرگراه یادگار امام 2

بزرگراه یادگار امام 2

بزرگراه یادگار امام 3

بزرگراه یادگار امام 3

بزرگراه یادگار امام 4

بزرگراه یادگار امام 4

بزرگراه یادگار امام 5

بزرگراه یادگار امام 5

بزرگراه یادگار امام 6

بزرگراه یادگار امام 6

بزرگراه یادگار امام 7

بزرگراه یادگار امام 7

بزرگراه یادگار امام 8

بزرگراه یادگار امام 8

بزرگراه یادگار امام 9

بزرگراه یادگار امام 9

بزرگراه یادگار امام 10

بزرگراه یادگار امام 10

بزرگراه یادگار امام 11

بزرگراه یادگار امام 11

بزرگراه یادگار امام 12

بزرگراه یادگار امام 12

بزرگراه یادگار امام 13

بزرگراه یادگار امام 13

بزرگراه یادگار امام 14

بزرگراه یادگار امام 14

بزرگراه یادگار امام 15

بزرگراه یادگار امام 15

بزرگراه یادگار امام 16

بزرگراه یادگار امام 16

بزرگراه یادگار امام 17

بزرگراه یادگار امام 17

بزرگراه یادگار امام 18

بزرگراه یادگار امام 18

بزرگراه یادگار امام 19

بزرگراه یادگار امام 19

بزرگراه یادگار امام 20

بزرگراه یادگار امام 20

بزرگراه یادگار امام 21

بزرگراه یادگار امام 21

بزرگراه یادگار امام 22

بزرگراه یادگار امام 22

بزرگراه یادگار امام 23

بزرگراه یادگار امام 23

بزرگراه یادگار امام 24

بزرگراه یادگار امام 24

بزرگراه یادگار امام 25

بزرگراه یادگار امام 25

بزرگراه یادگار امام 26

بزرگراه یادگار امام 26

بزرگراه یادگار امام 27

بزرگراه یادگار امام 27

بزرگراه یادگار امام 28

بزرگراه یادگار امام 28

بزرگراه یادگار امام 29

بزرگراه یادگار امام 29

بزرگراه یادگار امام 30

بزرگراه یادگار امام 30

بزرگراه یادگار امام 31

بزرگراه یادگار امام 31

بزرگراه یادگار امام 32

بزرگراه یادگار امام 32

بزرگراه یادگار امام 33

بزرگراه یادگار امام 33

بزرگراه یادگار امام 34

بزرگراه یادگار امام 34

بزرگراه یادگار امام 35

بزرگراه یادگار امام 35

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید