آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساختمان شمال غربی میدان حسن آباد شامگاه چهارشنبه 26 تیر ماه دچار حریق شد .
عکاس: سبحان فرج ون

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 1

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 2

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 3

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 4

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 5

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 6

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 7

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 8

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 9

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 10

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 11

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 12

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 13

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 14

آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎ 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید