نشست خبری سخنگوی شورا شهر

تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۸
نشست خبری علی اعطا سخنگوی شورا اسلامی شهر تهران صبح امروز سه شنبه با موضوع انتخابات شورایاری ها در محل باغ ایرانی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری سخنگوی شورا شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید