۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آبتنی تابستانی در چشمه علی

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
همزمان با فصل گرما، آبتنی به یکی از تفریحات پرطرفدار نوجوانان تبدیل می شود. چشمه علی در جنوب شهر تهران و منطقه شهر ری از جمله مکان های شلوغ برای بازی و تفریحات آبی است.
عکاس: محمد محسنی فر
آبتنی تابستانی در چشمه علی 1

آبتنی تابستانی در چشمه علی 1

آبتنی تابستانی در چشمه علی 2

آبتنی تابستانی در چشمه علی 2

آبتنی تابستانی در چشمه علی 3

آبتنی تابستانی در چشمه علی 3

آبتنی تابستانی در چشمه علی 4

آبتنی تابستانی در چشمه علی 4

آبتنی تابستانی در چشمه علی 5

آبتنی تابستانی در چشمه علی 5

آبتنی تابستانی در چشمه علی 6

آبتنی تابستانی در چشمه علی 6

آبتنی تابستانی در چشمه علی 7

آبتنی تابستانی در چشمه علی 7

آبتنی تابستانی در چشمه علی 8

آبتنی تابستانی در چشمه علی 8

آبتنی تابستانی در چشمه علی 9

آبتنی تابستانی در چشمه علی 9

آبتنی تابستانی در چشمه علی 10

آبتنی تابستانی در چشمه علی 10

آبتنی تابستانی در چشمه علی 11

آبتنی تابستانی در چشمه علی 11

آبتنی تابستانی در چشمه علی 12

آبتنی تابستانی در چشمه علی 12

آبتنی تابستانی در چشمه علی 13

آبتنی تابستانی در چشمه علی 13

آبتنی تابستانی در چشمه علی 14

آبتنی تابستانی در چشمه علی 14

آبتنی تابستانی در چشمه علی 15

آبتنی تابستانی در چشمه علی 15

آبتنی تابستانی در چشمه علی 16

آبتنی تابستانی در چشمه علی 16

آبتنی تابستانی در چشمه علی 17

آبتنی تابستانی در چشمه علی 17

آبتنی تابستانی در چشمه علی 18

آبتنی تابستانی در چشمه علی 18

آبتنی تابستانی در چشمه علی 19

آبتنی تابستانی در چشمه علی 19

آبتنی تابستانی در چشمه علی 20

آبتنی تابستانی در چشمه علی 20

آبتنی تابستانی در چشمه علی 21

آبتنی تابستانی در چشمه علی 21

آبتنی تابستانی در چشمه علی 22

آبتنی تابستانی در چشمه علی 22

آبتنی تابستانی در چشمه علی 23

آبتنی تابستانی در چشمه علی 23

آبتنی تابستانی در چشمه علی 24

آبتنی تابستانی در چشمه علی 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید