آبتنی تابستانی در چشمه علی

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
همزمان با فصل گرما، آبتنی به یکی از تفریحات پرطرفدار نوجوانان تبدیل می شود. چشمه علی در جنوب شهر تهران و منطقه شهر ری از جمله مکان های شلوغ برای بازی و تفریحات آبی است.
عکاس: محمد محسنی فر
آبتنی تابستانی در چشمه علی 1

آبتنی تابستانی در چشمه علی 1

آبتنی تابستانی در چشمه علی 2

آبتنی تابستانی در چشمه علی 2

آبتنی تابستانی در چشمه علی 3

آبتنی تابستانی در چشمه علی 3

آبتنی تابستانی در چشمه علی 4

آبتنی تابستانی در چشمه علی 4

آبتنی تابستانی در چشمه علی 5

آبتنی تابستانی در چشمه علی 5

آبتنی تابستانی در چشمه علی 6

آبتنی تابستانی در چشمه علی 6

آبتنی تابستانی در چشمه علی 7

آبتنی تابستانی در چشمه علی 7

آبتنی تابستانی در چشمه علی 8

آبتنی تابستانی در چشمه علی 8

آبتنی تابستانی در چشمه علی 9

آبتنی تابستانی در چشمه علی 9

آبتنی تابستانی در چشمه علی 10

آبتنی تابستانی در چشمه علی 10

آبتنی تابستانی در چشمه علی 11

آبتنی تابستانی در چشمه علی 11

آبتنی تابستانی در چشمه علی 12

آبتنی تابستانی در چشمه علی 12

آبتنی تابستانی در چشمه علی 13

آبتنی تابستانی در چشمه علی 13

آبتنی تابستانی در چشمه علی 14

آبتنی تابستانی در چشمه علی 14

آبتنی تابستانی در چشمه علی 15

آبتنی تابستانی در چشمه علی 15

آبتنی تابستانی در چشمه علی 16

آبتنی تابستانی در چشمه علی 16

آبتنی تابستانی در چشمه علی 17

آبتنی تابستانی در چشمه علی 17

آبتنی تابستانی در چشمه علی 18

آبتنی تابستانی در چشمه علی 18

آبتنی تابستانی در چشمه علی 19

آبتنی تابستانی در چشمه علی 19

آبتنی تابستانی در چشمه علی 20

آبتنی تابستانی در چشمه علی 20

آبتنی تابستانی در چشمه علی 21

آبتنی تابستانی در چشمه علی 21

آبتنی تابستانی در چشمه علی 22

آبتنی تابستانی در چشمه علی 22

آبتنی تابستانی در چشمه علی 23

آبتنی تابستانی در چشمه علی 23

آبتنی تابستانی در چشمه علی 24

آبتنی تابستانی در چشمه علی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید