۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی روایت شورایاری؛ از گذشته به آینده با حضور مجید فراهانی از اعضای شورا شهر روز چهارشنبه در ساختمان شورا شهر برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 1

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 1

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 2

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 2

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 3

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 3

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 4

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 4

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 5

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 5

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 6

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 6

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 7

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 7

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 8

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 8

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 9

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 9

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 10

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 10

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 11

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 11

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 12

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 12

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 13

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 13

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 14

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 14

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 15

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 15

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 16

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 16

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 17

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 17

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 18

نشست تخصصی روایت شورایاری از گذشته به آینده 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید