۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه دورنگاه شهرداری تهران

جلسه دورنگاه شهرداری تهران صبح امروز با حضور غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و دکتر جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در باغ نگارستانتهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
جلسه دورنگاه شهرداری تهران 11

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 11

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 1

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 1

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 3

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 3

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 4

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 4

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 5

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 5

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 6

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 6

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 7

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 7

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 10

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 10

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 2

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 2

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 12

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 12

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 13

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 13

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 9

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 9

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 14

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 14

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 15

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 15

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 16

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 16

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 17

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 17

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 18

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 18

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 19

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 19

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 20

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 20

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 21

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 21

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 22

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 22

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 23

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 23

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 24

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 24

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 25

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 25

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 26

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 26

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 27

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 27

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 8

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 8

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید