جلسه دورنگاه شهرداری تهران

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
جلسه دورنگاه شهرداری تهران صبح امروز با حضور غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و دکتر جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در باغ نگارستانتهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
جلسه دورنگاه شهرداری تهران 1

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 1

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 2

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 2

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 3

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 3

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 4

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 4

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 5

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 5

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 6

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 6

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 7

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 7

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 8

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 8

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 9

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 9

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 10

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 10

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 11

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 11

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 12

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 12

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 13

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 13

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 14

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 14

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 15

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 15

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 16

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 16

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 17

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 17

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 18

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 18

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 19

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 19

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 20

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 20

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 21

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 21

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 22

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 22

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 23

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 23

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 24

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 24

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 25

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 25

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 26

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 26

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 27

جلسه دورنگاه شهرداری تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید