۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر

تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر (ع) غروب دوشنبه همزمان با روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه و به مناسبت دهه کرامت در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 1

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 1

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 2

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 2

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 3

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 3

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 4

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 4

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 5

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 5

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 6

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 6

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 7

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 7

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 8

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 8

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 9

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 9

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 10

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 10

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 11

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 11

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 12

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 12

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 13

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 13

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 14

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 14

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 15

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 15

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 16

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 16

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 17

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 17

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 18

آئین تعویض پرچم امام زاده حمزه و امام زاده طاهر 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید