ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو

تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۸
ویژه برنامه کوچه های تهران با موضوع محله های شهر تهران به مناسبت دهه کرامت هر شب در یکی از بوستان های شهر تهران با اجرای حسین مولایی برگزار می شود و میزبان تمامی مناطق شهر تهران خواهد بود. ایده اصلی این برنامه گفتگو با گردانندگان شهر در مشاغل مختلف مانند ( آتش نشان ،راننده تاکسی،مسئول فضای سبز و....) است که برای اولین بار این ایده به شکل جذاب بصورت یک برنامه تلویزیونی پخش می شود. این برنامه دارای بخش های مختلفی تحت عناوین معتمدین محله ها، شهدای محله ها، تورهای تهران گردی، هنرمندان محله ها و ... است.
عکاس: شایان محرابی
ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 1

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 1

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 2

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 2

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 3

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 3

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 4

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 4

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 5

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 5

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 6

ویژه برنامه فرهنگی كوچه های تهران در پارک دانشجو 6

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 7

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 7

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 8

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 8

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 9

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 9

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 10

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 10

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 11

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 11

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 12

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 12

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 13

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 13

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 14

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 14

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 15

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 15

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 16

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 16

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 17

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 17

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 18

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 18

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 19

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 19

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 20

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 20

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 21

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 21

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 22

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 22

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 23

ویژه برنامه فرهنگی کوچه های تهران در پارک دانشجو 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید