تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم

تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم به دیدار جمعی از نویسندگان و مترجمان ساکن تهران رفت.
عکاس: میلاد بهشتی
تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 1

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 1

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 2

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 2

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 3

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 3

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 4

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 4

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 5

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 5

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 6

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 6

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 7

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 7

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 8

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 8

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 9

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 9

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 10

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 10

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 11

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 11

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 12

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 12

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 13

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 13

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 14

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 14

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 15

تهرانگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز قلم 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید