دیوارنگاره های شهر تهران

تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۸
یکی از المان های شهری که جلوه ی ویژه ای به شهر می بخشد دیوار نگاره هایی هستند که هر کدام معانی و مفاهیم مختلفی دارند و می توانند احساسات مختلی را به مخاطب القا کنند. (تصاویر این مجموعه در فصل های مختلف ثبت شده اند.)
عکاس: محمد محسنی فر
دیوارنگاره های شهر تهران 1

دیوارنگاره های شهر تهران 1

دیوارنگاره های شهر تهران 2

دیوارنگاره های شهر تهران 2

دیوارنگاره های شهر تهران 3

دیوارنگاره های شهر تهران 3

دیوارنگاره های شهر تهران 4

دیوارنگاره های شهر تهران 4

دیوارنگاره های شهر تهران 5

دیوارنگاره های شهر تهران 5

دیوارنگاره های شهر تهران 6

دیوارنگاره های شهر تهران 6

دیوارنگاره های شهر تهران 7

دیوارنگاره های شهر تهران 7

دیوارنگاره های شهر تهران 8

دیوارنگاره های شهر تهران 8

دیوارنگاره های شهر تهران 9

دیوارنگاره های شهر تهران 9

دیوارنگاره های شهر تهران 10

دیوارنگاره های شهر تهران 10

دیوارنگاره های شهر تهران 11

دیوارنگاره های شهر تهران 11

دیوارنگاره های شهر تهران 12

دیوارنگاره های شهر تهران 12

دیوارنگاره های شهر تهران 13

دیوارنگاره های شهر تهران 13

دیوارنگاره های شهر تهران 14

دیوارنگاره های شهر تهران 14

دیوارنگاره های شهر تهران 15

دیوارنگاره های شهر تهران 15

دیوارنگاره های شهر تهران 16

دیوارنگاره های شهر تهران 16

دیوارنگاره های شهر تهران 17

دیوارنگاره های شهر تهران 17

دیوارنگاره های شهر تهران 18

دیوارنگاره های شهر تهران 18

دیوارنگاره های شهر تهران 19

دیوارنگاره های شهر تهران 19

دیوارنگاره های شهر تهران 20

دیوارنگاره های شهر تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید