ویژه برنامه جشن کرامت

۱۵ تیر ۱۳۹۸
ویژه برنامه جشن کرامت همزمان با اغاز دهه کرامت در ورزشگاه جیحون برگزار شد.
محمد محسنی فر
http://www.tehranpicture.ir/u/79g