نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟

تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۸
نمایش «رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟» با نگاهی پارودیک به تراژدی رومئو و ژولیتِ ویلیام شکسپیر و به کارگردانی هادی حجازی فر و با بازی بهادر مالکی، امیرسلطان احمدی و میثم کریم‌پور به سبک نمایشی ترکیبی از بازیگر و کار با اشیاء در سالن تئاتر هامون (تماشاخانه‌ی باران سابق) روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 1

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 1

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 2

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 2

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 3

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 3

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 4

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 4

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 5

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 5

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 6

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 6

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 7

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 7

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 8

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 8

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 9

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 9

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 10

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 10

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 11

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 11

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 12

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 12

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 13

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 13

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 14

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 14

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 15

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 15

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 16

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 16

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 17

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 17

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 18

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 18

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 19

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 19

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 20

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 20

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 21

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 21

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 22

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟ 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید