بازدید علی اعطا از موزه جنگ

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در حاشیه نشست خبری خود از موزه جنگ عمارت تیمورتاش بازدید کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
بازدید علی اعطا از موزه جنگ 1

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 1

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 2

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 2

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 3

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 3

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 4

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 4

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 5

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 5

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 6

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 6

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 7

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 7

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 8

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 8

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 9

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 9

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 10

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 10

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 11

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 11

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 12

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 12

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 13

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 13

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 14

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 14

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 15

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 15

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 16

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 16

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 17

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 17

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 18

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 18

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 19

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 19

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 20

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 20

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 21

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 21

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 22

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 22

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 23

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 23

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 24

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 24

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 25

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 25

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 26

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 26

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 27

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 27

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 28

بازدید علی اعطا از موزه جنگ 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید