بزرگداشت سیامک شایقی

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت سیامک شایقی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران به همت کانون کارگردانان سینما و بنیاد سینمایی فارابی در سالن عباس کیارستمی برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

بزرگداشت سیامک شایقی 1

بزرگداشت سیامک شایقی 2

بزرگداشت سیامک شایقی 3

بزرگداشت سیامک شایقی 4

بزرگداشت سیامک شایقی 5

بزرگداشت سیامک شایقی 6

بزرگداشت سیامک شایقی 7

بزرگداشت سیامک شایقی 8

بزرگداشت سیامک شایقی 9

بزرگداشت سیامک شایقی 10

بزرگداشت سیامک شایقی 11

بزرگداشت سیامک شایقی 12

بزرگداشت سیامک شایقی 13

بزرگداشت سیامک شایقی 14

بزرگداشت سیامک شایقی 15

بزرگداشت سیامک شایقی 16

بزرگداشت سیامک شایقی 17

بزرگداشت سیامک شایقی 18

بزرگداشت سیامک شایقی 19

بزرگداشت سیامک شایقی 20

بزرگداشت سیامک شایقی 21

بزرگداشت سیامک شایقی 22

بزرگداشت سیامک شایقی 23

بزرگداشت سیامک شایقی 24

بزرگداشت سیامک شایقی 25

بزرگداشت سیامک شایقی 26

بزرگداشت سیامک شایقی 27

بزرگداشت سیامک شایقی 28

بزرگداشت سیامک شایقی 29

بزرگداشت سیامک شایقی 30

بزرگداشت سیامک شایقی 31

بزرگداشت سیامک شایقی 32

بزرگداشت سیامک شایقی 33

بزرگداشت سیامک شایقی 34

بزرگداشت سیامک شایقی 35

بزرگداشت سیامک شایقی 36

بزرگداشت سیامک شایقی 37

بزرگداشت سیامک شایقی 38

بزرگداشت سیامک شایقی 39

بزرگداشت سیامک شایقی 40

بزرگداشت سیامک شایقی 41

بزرگداشت سیامک شایقی 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید