۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها با حضور چند تن از اعضای شورای شهر شامگاه دوشنبه در معاونت اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 1

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 1

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 2

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 2

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 3

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 3

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 4

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 4

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 5

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 5

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 6

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 6

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 7

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 7

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 8

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 8

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 9

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 9

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 10

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 10

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 11

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 11

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 12

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 12

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 13

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 13

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 14

نشست مدیران مسئول رسانه ها با موضوع انتخابات شورایاری ها 14

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید