آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی حد فاصل بریانک تا خیابان هلال احمر با حضور محسن هاشمی، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار شد. با بهره برداری از این پروژه منطقه بریانک را از بن بست بیرون خواهد آمد و به نواب جنوب راه پیدا می کند و باعث روان سازی تردد اتوبوس‌های بی‌آر‌تی می شود و کاهش ترافیک در میدان نه دی را به همراه دارد.
عکاس: شایان محرابی
آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 1

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 1

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 2

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 2

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 3

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 3

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 4

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 4

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 5

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 5

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 6

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 6

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 7

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 7

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 8

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 8

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 9

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 9

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 10

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 10

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 11

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 11

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 12

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 12

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 13

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 13

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 14

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 14

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 15

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 15

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 16

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 16

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 17

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 17

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 18

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 18

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 19

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 19

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 20

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 20

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 21

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 21

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 22

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 22

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 23

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 23

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 24

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 24

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 25

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 25

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 26

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 26

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 27

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 27

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 28

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 28

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 29

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 29

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 30

آئین افتتاح و بهره برداری از کندرو شهید نواب صفوی 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید