شهرنگار؛ بام لند

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
مرکز تجاری تفریحی که در ساحل دریاچه شهدای خلیج فارس در قالب ۱۲ ویلای دو طبقه مستقل طراحی شده و مجموعه‌ای از نام‌های تجاری معتبر داخلی و بین‌المللی را گرد هم آورده است.
عکاس: محمد محسنی فر
شهرنگار؛ باملند 1

شهرنگار؛ باملند 1

شهرنگار؛ باملند 2

شهرنگار؛ باملند 2

شهرنگار؛ باملند 4

شهرنگار؛ باملند 4

شهرنگار؛ باملند 5

شهرنگار؛ باملند 5

شهرنگار؛ باملند 6

شهرنگار؛ باملند 6

شهرنگار؛ باملند 7

شهرنگار؛ باملند 7

شهرنگار؛ باملند 8

شهرنگار؛ باملند 8

شهرنگار؛ باملند 9

شهرنگار؛ باملند 9

شهرنگار؛ باملند 10

شهرنگار؛ باملند 10

شهرنگار؛ باملند 11

شهرنگار؛ باملند 11

شهرنگار؛ باملند 12

شهرنگار؛ باملند 12

شهرنگار؛ باملند 13

شهرنگار؛ باملند 13

شهرنگار؛ باملند 14

شهرنگار؛ باملند 14

شهرنگار؛ باملند 15

شهرنگار؛ باملند 15

شهرنگار؛ باملند 16

شهرنگار؛ باملند 16

شهرنگار؛ باملند 17

شهرنگار؛ باملند 17

شهرنگار؛ باملند 18

شهرنگار؛ باملند 18

شهرنگار؛ باملند 19

شهرنگار؛ باملند 19

شهرنگار؛ باملند 20

شهرنگار؛ باملند 20

شهرنگار؛ باملند 21

شهرنگار؛ باملند 21

شهرنگار؛ باملند 22

شهرنگار؛ باملند 22

شهرنگار؛ باملند 23

شهرنگار؛ باملند 23

شهرنگار؛ باملند 24

شهرنگار؛ باملند 24

شهرنگار؛ باملند 25

شهرنگار؛ باملند 25

شهرنگار؛ باملند 26

شهرنگار؛ باملند 26

شهرنگار؛ باملند 27

شهرنگار؛ باملند 27

شهرنگار؛ باملند 28

شهرنگار؛ باملند 28

شهرنگار؛ باملند 29

شهرنگار؛ باملند 29

شهرنگار؛ باملند 30

شهرنگار؛ باملند 30

شهرنگار؛ باملند 31

شهرنگار؛ باملند 31

شهرنگار؛ باملند 32

شهرنگار؛ باملند 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید