اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها

تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۸
اولین گردهمایی هیات های اجرایی مناطق 22 گانه پنجمین دوره انتخابات شورایاریی های شهر تهران صبح امروز با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سالن ایوان شمس برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 1

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 1

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 2

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 2

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 3

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 3

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 4

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 4

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 5

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 5

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 6

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 6

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 7

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 7

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 8

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 8

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 9

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 9

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 10

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 10

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 11

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 11

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 12

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 12

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 13

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 13

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 14

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 14

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 15

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 15

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 16

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 16

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 17

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 17

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 18

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 18

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 19

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 19

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 20

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 20

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 21

اولین گردهمایی هیات های اجرایی انتخابات شورایاریی ها 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید