اولین موزه پمپ بنزین تهران

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۸
نخستین موزه پمپ بنزین تهران، در محل پمپ بنزین شماره ۶ تهران واقع در ابتدای خیابان سعدی تهران واقع شده است. در این موزه پمپ بنزین تعدادی از نازل‌های سوخت، خودرو‌های قدیمی و تجهیزات وابسته به بنزین و نفت به نمایش گذاشته شده است. بنای اولیه این پمپ بنزین در سال ۱۳۱۷ ساخته شده و در ۱۳۱۹ آغاز به کار کرده است. این پمپ بنزین تا سال ۱۳۷۴ فعال بوده و پس از آن به دلیل عبور خط مترو از زیر آن تعطیل شده است.
عکاس: شایان محرابی
اولین موزه پمپ بنزین تهران 1

اولین موزه پمپ بنزین تهران 1

اولین موزه پمپ بنزین تهران 2

اولین موزه پمپ بنزین تهران 2

اولین موزه پمپ بنزین تهران 3

اولین موزه پمپ بنزین تهران 3

اولین موزه پمپ بنزین تهران 4

اولین موزه پمپ بنزین تهران 4

اولین موزه پمپ بنزین تهران 5

اولین موزه پمپ بنزین تهران 5

اولین موزه پمپ بنزین تهران 6

اولین موزه پمپ بنزین تهران 6

اولین موزه پمپ بنزین تهران 7

اولین موزه پمپ بنزین تهران 7

اولین موزه پمپ بنزین تهران 8

اولین موزه پمپ بنزین تهران 8

اولین موزه پمپ بنزین تهران 9

اولین موزه پمپ بنزین تهران 9

اولین موزه پمپ بنزین تهران 10

اولین موزه پمپ بنزین تهران 10

اولین موزه پمپ بنزین تهران 11

اولین موزه پمپ بنزین تهران 11

اولین موزه پمپ بنزین تهران 12

اولین موزه پمپ بنزین تهران 12

اولین موزه پمپ بنزین تهران 13

اولین موزه پمپ بنزین تهران 13

اولین موزه پمپ بنزین تهران 14

اولین موزه پمپ بنزین تهران 14

اولین موزه پمپ بنزین تهران 15

اولین موزه پمپ بنزین تهران 15

اولین موزه پمپ بنزین تهران 16

اولین موزه پمپ بنزین تهران 16

اولین موزه پمپ بنزین تهران 17

اولین موزه پمپ بنزین تهران 17

اولین موزه پمپ بنزین تهران 18

اولین موزه پمپ بنزین تهران 18

اولین موزه پمپ بنزین تهران 19

اولین موزه پمپ بنزین تهران 19

اولین موزه پمپ بنزین تهران 20

اولین موزه پمپ بنزین تهران 20

اولین موزه پمپ بنزین تهران 21

اولین موزه پمپ بنزین تهران 21

اولین موزه پمپ بنزین تهران 22

اولین موزه پمپ بنزین تهران 22

اولین موزه پمپ بنزین تهران 23

اولین موزه پمپ بنزین تهران 23

اولین موزه پمپ بنزین تهران 24

اولین موزه پمپ بنزین تهران 24

اولین موزه پمپ بنزین تهران 25

اولین موزه پمپ بنزین تهران 25

اولین موزه پمپ بنزین تهران 26

اولین موزه پمپ بنزین تهران 26

اولین موزه پمپ بنزین تهران 27

اولین موزه پمپ بنزین تهران 27

اولین موزه پمپ بنزین تهران 28

اولین موزه پمپ بنزین تهران 28

اولین موزه پمپ بنزین تهران 29

اولین موزه پمپ بنزین تهران 29

اولین موزه پمپ بنزین تهران 30

اولین موزه پمپ بنزین تهران 30

اولین موزه پمپ بنزین تهران 31

اولین موزه پمپ بنزین تهران 31

اولین موزه پمپ بنزین تهران 32

اولین موزه پمپ بنزین تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید