پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۸
متعاقب دستور شهردار تهران مبنی بر جمع آوری کارگاه مترو میدان هفتم تیر، یک فضای ۵ هزار مترمربعی آزاد و به محلی برای احداث پلازا و ایجاد فضاهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافت. پروژه ساماندهی و ارتقای کیفی میدان هفتم تیر، در زمینی به مساحت ۷هزار مترمربع اجرا شده است. این پلازا دارای ۳ هزار مترمربع فضای سبز، ۳هزار مترمربع پیاده راه های سنگ فرش شده در قسمت شمالی و آمفی تئاتر رو باز به مساحت یک هزار مترمربع در قسمت جنوبی است.
عکاس: شایان محرابی
پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 1

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 1

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 2

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 2

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 3

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 3

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 4

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 4

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 5

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 5

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 6

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 6

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 7

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 7

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 8

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 8

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 9

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 9

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 10

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 10

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 11

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 11

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 12

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 12

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 13

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 13

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 14

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 14

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 15

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 15

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 16

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 16

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 17

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 17

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 18

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 18

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 19

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 19

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 20

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 20

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 21

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 21

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 22

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 22

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 23

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 23

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 24

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 24

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 25

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 25

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 26

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 26

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 27

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 27

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 28

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 28

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 29

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 29

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 30

پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر در آستانه بهره برداری 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید