بیست و ششمین جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق

۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بیست و ششمین جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران مناطق شهرداری تهران با حضور شهردار تهران در شهرداری منطقه 14 برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/6wh