شهرنگار؛ حوالی میدان قدس

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
میدان قُدس میدانی است در شمال شهر تهران. این میدان در منطقه ۱ شهرداری تهران و در نزدیکی و شرق میدان تجریش واقع شده‌است. میدان قدس نقطهٔ پایانی جاده قدیم شمیران (خیابان دکتر شریعتی) است. بازار تجریش در امتداد فاصلهٔ میدان تجریش و میدان قدس واقع شده‌ است.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 1

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 1

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 2

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 2

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 3

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 3

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 4

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 4

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 5

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 5

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 6

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 6

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 7

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 7

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 8

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 8

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 9

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 9

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 10

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 10

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 11

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 11

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 12

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 12

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 13

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 13

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 14

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 14

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 15

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 15

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 16

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 16

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 17

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 17

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 18

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 18

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 19

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 19

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 20

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 20

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 21

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 21

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 22

شهرنگار؛ حوالی میدان قدس 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید