شهرنگار؛ بازارتهران

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار تهران بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر تهران در منطقه ۱۲ شهری تهران. این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، مصطفی خمینی (سیروس سابق) در شرق، پانزده خرداد (بوذرجمهری سابق) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته‌است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ بازار 2

شهرنگار؛ بازار 2

شهرنگار؛ بازار 1

شهرنگار؛ بازار 1

شهرنگار؛ بازار 3

شهرنگار؛ بازار 3

شهرنگار؛ بازار 4

شهرنگار؛ بازار 4

شهرنگار؛ بازار 5

شهرنگار؛ بازار 5

شهرنگار؛ بازار 6

شهرنگار؛ بازار 6

شهرنگار؛ بازار 7

شهرنگار؛ بازار 7

شهرنگار؛ بازار 8

شهرنگار؛ بازار 8

شهرنگار؛ بازار 9

شهرنگار؛ بازار 9

شهرنگار؛ بازار 10

شهرنگار؛ بازار 10

شهرنگار؛ بازار 11

شهرنگار؛ بازار 11

شهرنگار؛ بازار 12

شهرنگار؛ بازار 12

شهرنگار؛ بازار 13

شهرنگار؛ بازار 13

شهرنگار؛ بازار 14

شهرنگار؛ بازار 14

شهرنگار؛ بازار 15

شهرنگار؛ بازار 15

شهرنگار؛ بازار 16

شهرنگار؛ بازار 16

شهرنگار؛ بازار 17

شهرنگار؛ بازار 17

شهرنگار؛ بازار 18

شهرنگار؛ بازار 18

شهرنگار؛ بازار 19

شهرنگار؛ بازار 19

شهرنگار؛ بازار 20

شهرنگار؛ بازار 20

شهرنگار؛ بازار 21

شهرنگار؛ بازار 21

شهرنگار؛ بازار 22

شهرنگار؛ بازار 22

شهرنگار؛ بازار 23

شهرنگار؛ بازار 23

شهرنگار؛ بازار 24

شهرنگار؛ بازار 24

شهرنگار؛ بازار 25

شهرنگار؛ بازار 25

شهرنگار؛ بازار 26

شهرنگار؛ بازار 26

شهرنگار؛ بازار 27

شهرنگار؛ بازار 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید