نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان"

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان با حضور مدیران ارشد شهری و فعالان حوزه کودکان کار و آسیب های اجتماعی چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در سالن اشراق ایوان شمس برگزار شد
عکاس: شایان محرابی
نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 1

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 1

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 2

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 2

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 3

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 3

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 4

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 4

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 5

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 5

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 6

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 6

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 7

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 7

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 8

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 8

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 9

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 9

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 10

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 10

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 11

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 11

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 12

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 12

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 13

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 13

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 14

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 14

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 15

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 15

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 16

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 16

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 17

نشست تخصصی "تهران شهری برای همه کودکان" 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید