۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و رونمایی از تابلوی گذر صنایع دستی تهران عصر دوشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در خیابان استاد نجات الهی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 1

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 1

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 2

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 2

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 3

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 3

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 4

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 4

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 5

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 5

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 6

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 6

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 7

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 7

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 8

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 8

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 9

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 9

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 10

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 10

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 11

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 11

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 12

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 12

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 13

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 13

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 14

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 14

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 15

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 15

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 16

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 16

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 17

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 17

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 18

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 18

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 19

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 19

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 20

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 20

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 21

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 21

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 22

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 22

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 23

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 23

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 24

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 24

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 25

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 25

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 26

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 26

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 27

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 27

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 28

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 28

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 29

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 29

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 30

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 30

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 31

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 31

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 32

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 32

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 33

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی 33

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید