مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد با حضور پیروز حناچی شهردار تهران عصر دوشنبه در حوزه هنری برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 1

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 1

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 2

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 2

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 3

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 3

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 4

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 4

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 5

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 5

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 6

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 6

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 7

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 7

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 8

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 8

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 9

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 9

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 10

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 10

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 11

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 11

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 12

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 12

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 13

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 13

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 14

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 14

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 15

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 15

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 16

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 16

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 17

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 17

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 18

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 18

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 19

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 19

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 20

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 20

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 21

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 21

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 22

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 22

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 23

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 23

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 24

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 24

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 25

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 25

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 26

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 26

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 27

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 27

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 28

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 28

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 29

مراسم بزرگداشت حجت الاسلام ابوترابی فرد 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید