شهرنگار؛ خیابان انقلاب

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
این خیابان محل جای‌گرفتن دانشگاه تهران و فروشگاه‌های بزرگ کتاب و نشریات در کناره آن است و کتاب های ممنوعه در این خیابان به فروش میرسد و پاتوق روشنفکران ایرانی است . از خیابان‌های مهم تهران است که یکی از خیابان‌های اصلی شهر در راهپیمایی‌ها و از کانون‌های گردهمایی‌های خیابانی به‌شمار می‌آید. این خیابان پیش از انقلاب اسلامی، خیابان شاهرضا نامیده می‌شد.
عکاس: محمد محسنی فر
شهرنگار؛ خیابان انقلاب 1

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 1

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 2

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 2

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 3

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 3

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 4

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 4

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 5

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 5

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 6

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 6

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 7

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 7

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 8

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 8

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 9

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 9

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 10

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 10

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 11

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 11

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 12

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 12

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 13

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 13

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 14

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 14

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 15

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 15

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 16

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 16

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 17

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 17

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 18

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 18

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 19

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 19

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 20

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 20

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 21

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 21

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 22

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 22

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 23

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 23

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 24

شهرنگار؛ خیابان انقلاب 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید