شهرنگار؛ پله نوروزخان

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
پله نوروزخان نام راسته‌ای از بازار بزرگ و تاریخی تهران است که در آن پلاستیک و نایلون به فروش می‌رسد. این بازار در نزدیکی مسجد امام قرار دارد.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ پله نوروزخان 1

شهرنگار؛ پله نوروزخان 1

شهرنگار؛ پله نوروزخان 2

شهرنگار؛ پله نوروزخان 2

شهرنگار؛ پله نوروزخان 3

شهرنگار؛ پله نوروزخان 3

شهرنگار؛ پله نوروزخان 4

شهرنگار؛ پله نوروزخان 4

شهرنگار؛ پله نوروزخان 5

شهرنگار؛ پله نوروزخان 5

شهرنگار؛ پله نوروزخان 6

شهرنگار؛ پله نوروزخان 6

شهرنگار؛ پله نوروزخان 7

شهرنگار؛ پله نوروزخان 7

شهرنگار؛ پله نوروزخان 8

شهرنگار؛ پله نوروزخان 8

شهرنگار؛ پله نوروزخان 9

شهرنگار؛ پله نوروزخان 9

شهرنگار؛ پله نوروزخان 10

شهرنگار؛ پله نوروزخان 10

شهرنگار؛ پله نوروزخان 11

شهرنگار؛ پله نوروزخان 11

شهرنگار؛ پله نوروزخان 12

شهرنگار؛ پله نوروزخان 12

شهرنگار؛ پله نوروزخان 13

شهرنگار؛ پله نوروزخان 13

شهرنگار؛ پله نوروزخان 14

شهرنگار؛ پله نوروزخان 14

شهرنگار؛ پله نوروزخان 15

شهرنگار؛ پله نوروزخان 15

شهرنگار؛ پله نوروزخان 16

شهرنگار؛ پله نوروزخان 16

شهرنگار؛ پله نوروزخان 17

شهرنگار؛ پله نوروزخان 17

شهرنگار؛ پله نوروزخان 18

شهرنگار؛ پله نوروزخان 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید