سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
مراسم سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با حضور گستره مردم در حرم مطهر امام خمینی(ره) سه شنبه 14 خرداد ماه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 5

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 5

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 6

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 6

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 7

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 7

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 8

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 8

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 9

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 9

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 11

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 11

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 12

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 12

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 13

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 13

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 15

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 15

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 16

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 16

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 17

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 17

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 3

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 3

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 4

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 4

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 18

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 18

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 19

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 19

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 20

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 20

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 21

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 21

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 22

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 22

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 23

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 23

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 24

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 24

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 25

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 25

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 26

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 26

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 27

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 27

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 28

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 28

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 29

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 29

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 30

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 30

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 2

سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید