۲۲ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
نشست خبری مجتبی یزدانی با موضوع سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) صبح امروز دوشنبه در ستاد ارتحال امام برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 2

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 2

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 3

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 3

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 4

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 4

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 5

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 5

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 6

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 6

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 7

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 7

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 8

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 8

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 9

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 9

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 11

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 11

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 12

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 12

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 13

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 13

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 15

نشست خبری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 15

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید