آماده سازی حرم مطهر امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد ارتحال

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
آماده سازی فضای اطراف حرم امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد ارتحال ایشان.
عکاس: محمد محسنی فر
آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 1

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 1

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 2

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 2

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 3

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 3

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 4

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 4

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 5

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 5

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 6

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 6

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 7

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 7

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 8

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 8

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 9

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 9

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 10

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 10

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 11

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 11

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 12

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 12

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 13

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 13

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 14

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 14

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 15

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 15

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 16

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 16

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 17

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 17

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 18

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 18

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 19

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 19

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 20

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 20

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 21

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 21

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 22

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 22

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 23

آماده سازی حرم امام خمینی (ره) 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید