بوستان میعاد

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بوستان میعاد در محدوده غربی پایتخت و در منطقه 5 شهرداری واقع شده که با بیش از 32 هکتار مساحت و امکانات مختلف ورزشی، فرهنگی و اجتماعی به خوبی توانسته است پاسخگوی نیاز شهروندان این منطقه باشد.
عکاس: وحید شیخی
بوستان میعاد 1

بوستان میعاد 1

بوستان میعاد 2

بوستان میعاد 2

بوستان میعاد 3

بوستان میعاد 3

بوستان میعاد 4

بوستان میعاد 4

بوستان میعاد 5

بوستان میعاد 5

بوستان میعاد 6

بوستان میعاد 6

بوستان میعاد 7

بوستان میعاد 7

بوستان میعاد 8

بوستان میعاد 8

بوستان میعاد 9

بوستان میعاد 9

بوستان میعاد 10

بوستان میعاد 10

بوستان میعاد 11

بوستان میعاد 11

بوستان میعاد 12

بوستان میعاد 12

بوستان میعاد 13

بوستان میعاد 13

بوستان میعاد 14

بوستان میعاد 14

بوستان میعاد 15

بوستان میعاد 15

بوستان میعاد 16

بوستان میعاد 16

بوستان میعاد 17

بوستان میعاد 17

بوستان میعاد 18

بوستان میعاد 18

بوستان میعاد 19

بوستان میعاد 19

بوستان میعاد 20

بوستان میعاد 20

بوستان میعاد 21

بوستان میعاد 21

بوستان میعاد 22

بوستان میعاد 22

بوستان میعاد 23

بوستان میعاد 23

بوستان میعاد 24

بوستان میعاد 24

بوستان میعاد 25

بوستان میعاد 25

بوستان میعاد 26

بوستان میعاد 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید