شهرنگار؛ سلسبیل

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
«سر سبیل» نام یکی از خیابان‌های قدیمی و باختری شهر تهران است. اکنون این خیابان به رودکی تغییر نام داده‌است. در حال حاضر این خیابان یکی از بزرگترین مراکز خرید پوشاک در پایتخت به‌شمار می‌رود. علت نامگذاری این خیابان به نام سرسبیل یا سلسبیل این است که در گذشته این خیابان به علت داشتن باغهای بسیار زیبا و جاری شدن آب زلال از چشمه فرمانفرمایان به سمت این خیابان سرسبز ناخودآگاه مردم را به یاد بهشت و چشمه سلسبیل می‌انداخته‌است. آب فرمانفرمایان از میدان رشدیه به سمت سلسبیل جاری شده و بعد از عبور از نهر سلسبیل و باغهای زیبایش به جنوب محله و یخچال می‌رسیده‌است.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ سلسبیل 1

شهرنگار؛ سلسبیل 1

شهرنگار؛ سلسبیل 2

شهرنگار؛ سلسبیل 2

شهرنگار؛ سلسبیل 3

شهرنگار؛ سلسبیل 3

شهرنگار؛ سلسبیل 4

شهرنگار؛ سلسبیل 4

شهرنگار؛ سلسبیل 5

شهرنگار؛ سلسبیل 5

شهرنگار؛ سلسبیل 6

شهرنگار؛ سلسبیل 6

شهرنگار؛ سلسبیل 7

شهرنگار؛ سلسبیل 7

شهرنگار؛ سلسبیل 8

شهرنگار؛ سلسبیل 8

شهرنگار؛ سلسبیل 9

شهرنگار؛ سلسبیل 9

شهرنگار؛ سلسبیل 10

شهرنگار؛ سلسبیل 10

شهرنگار؛ سلسبیل 11

شهرنگار؛ سلسبیل 11

شهرنگار؛ سلسبیل 12

شهرنگار؛ سلسبیل 12

شهرنگار؛ سلسبیل 13

شهرنگار؛ سلسبیل 13

شهرنگار؛ سلسبیل 14

شهرنگار؛ سلسبیل 14

شهرنگار؛ سلسبیل 15

شهرنگار؛ سلسبیل 15

شهرنگار؛ سلسبیل 16

شهرنگار؛ سلسبیل 16

شهرنگار؛ سلسبیل 17

شهرنگار؛ سلسبیل 17

شهرنگار؛ سلسبیل 18

شهرنگار؛ سلسبیل 18

شهرنگار؛ سلسبیل 19

شهرنگار؛ سلسبیل 19

شهرنگار؛ سلسبیل 20

شهرنگار؛ سلسبیل 20

شهرنگار؛ سلسبیل 21

شهرنگار؛ سلسبیل 21

شهرنگار؛ سلسبیل 22

شهرنگار؛ سلسبیل 22

شهرنگار؛ سلسبیل 23

شهرنگار؛ سلسبیل 23

شهرنگار؛ سلسبیل 24

شهرنگار؛ سلسبیل 24

شهرنگار؛ سلسبیل 25

شهرنگار؛ سلسبیل 25

شهرنگار؛ سلسبیل 26

شهرنگار؛ سلسبیل 26

شهرنگار؛ سلسبیل 27

شهرنگار؛ سلسبیل 27

شهرنگار؛ سلسبیل 28

شهرنگار؛ سلسبیل 28

شهرنگار؛ سلسبیل 29

شهرنگار؛ سلسبیل 29

شهرنگار؛ سلسبیل 30

شهرنگار؛ سلسبیل 30

شهرنگار؛ سلسبیل 31

شهرنگار؛ سلسبیل 31

شهرنگار؛ سلسبیل 32

شهرنگار؛ سلسبیل 32

شهرنگار؛ سلسبیل 33

شهرنگار؛ سلسبیل 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید