افطاری ساده در گلزار شهدا

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
خانواده های زیادی در پنجشنبه های ماه مبارک رمضان برای صرف افطاری ساده در گلزار شهدا بهشت زهرا (س) دور هم جمع می شوند.
عکاس: محمد محسنی فر
افطاری ساده در گلزار شهدا 1

افطاری ساده در گلزار شهدا 1

افطاری ساده در گلزار شهدا 2

افطاری ساده در گلزار شهدا 2

افطاری ساده در گلزار شهدا 3

افطاری ساده در گلزار شهدا 3

افطاری ساده در گلزار شهدا 4

افطاری ساده در گلزار شهدا 4

افطاری ساده در گلزار شهدا 5

افطاری ساده در گلزار شهدا 5

افطاری ساده در گلزار شهدا 6

افطاری ساده در گلزار شهدا 6

افطاری ساده در گلزار شهدا 7

افطاری ساده در گلزار شهدا 7

افطاری ساده در گلزار شهدا 8

افطاری ساده در گلزار شهدا 8

افطاری ساده در گلزار شهدا 9

افطاری ساده در گلزار شهدا 9

افطاری ساده در گلزار شهدا 10

افطاری ساده در گلزار شهدا 10

افطاری ساده در گلزار شهدا 11

افطاری ساده در گلزار شهدا 11

افطاری ساده در گلزار شهدا 12

افطاری ساده در گلزار شهدا 12

افطاری ساده در گلزار شهدا 13

افطاری ساده در گلزار شهدا 13

افطاری ساده در گلزار شهدا 14

افطاری ساده در گلزار شهدا 14

افطاری ساده در گلزار شهدا 15

افطاری ساده در گلزار شهدا 15

افطاری ساده در گلزار شهدا 16

افطاری ساده در گلزار شهدا 16

افطاری ساده در گلزار شهدا 17

افطاری ساده در گلزار شهدا 17

افطاری ساده در گلزار شهدا 18

افطاری ساده در گلزار شهدا 18

افطاری ساده در گلزار شهدا 19

افطاری ساده در گلزار شهدا 19

افطاری ساده در گلزار شهدا 20

افطاری ساده در گلزار شهدا 20

افطاری ساده در گلزار شهدا 21

افطاری ساده در گلزار شهدا 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید