عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد

تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۸
حریق پست برق در میدان حسن آباد با حضور آتش نشانان منطقه 5 اطفا گردید.
عکاس: مازن هواشم

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 1

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 2

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 3

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 4

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 5

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 6

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 7

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 8

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 9

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 10

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 11

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 13

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 14

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 15

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 16

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 17

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 18

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 19

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 20

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 21

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 22

عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید