یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۸
یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی، سران لشگری و کشوری و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دوشنبه 6 خرداد 1398 در مجتمع شهید غنی پور منطقه 10 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 1

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 1

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 2

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 2

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 3

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 3

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 4

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 4

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 5

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 5

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 6

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 6

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 7

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 7

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 8

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 8

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 9

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 9

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 10

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 10

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 11

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 11

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 12

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 12

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 13

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 13

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 14

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 14

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 15

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 15

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 16

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 16

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 17

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 17

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 18

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 18

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 19

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 19

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 20

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 20

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 21

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 21

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 22

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 22

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 23

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 23

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 24

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 24

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 25

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 25

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 26

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 26

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 27

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 27

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 28

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 28

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 29

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 29

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 30

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 30

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 31

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 31

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 32

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 32

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 33

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 33

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 34

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 34

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 35

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 35

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 36

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 36

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 37

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 37

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 38

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 38

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 39

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 39

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 40

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 40

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 41

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 41

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 42

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 42

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 43

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 43

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 44

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 44

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 45

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 45

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 46

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 46

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 47

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 47

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 48

یادواره 1000 شهید منطقه 10 با حضور شهردار تهران 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید