نمایش پروانه الجزایری

تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸
نمایش پروانه الجزایری به نویسندگی پیام لاریان و کارگردانی سعید حسن لو در تماشاخانه هامون روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش پروانه الجزایری 1

نمایش پروانه الجزایری 1

نمایش پروانه الجزایری 2

نمایش پروانه الجزایری 2

نمایش پروانه الجزایری 3

نمایش پروانه الجزایری 3

نمایش پروانه الجزایری 4

نمایش پروانه الجزایری 4

نمایش پروانه الجزایری 5

نمایش پروانه الجزایری 5

نمایش پروانه الجزایری 6

نمایش پروانه الجزایری 6

نمایش پروانه الجزایری 7

نمایش پروانه الجزایری 7

نمایش پروانه الجزایری 8

نمایش پروانه الجزایری 8

نمایش پروانه الجزایری 9

نمایش پروانه الجزایری 9

نمایش پروانه الجزایری 10

نمایش پروانه الجزایری 10

نمایش پروانه الجزایری 11

نمایش پروانه الجزایری 11

نمایش پروانه الجزایری 12

نمایش پروانه الجزایری 12

نمایش پروانه الجزایری 13

نمایش پروانه الجزایری 13

نمایش پروانه الجزایری 14

نمایش پروانه الجزایری 14

نمایش پروانه الجزایری 15

نمایش پروانه الجزایری 15

نمایش پروانه الجزایری 16

نمایش پروانه الجزایری 16

نمایش پروانه الجزایری 17

نمایش پروانه الجزایری 17

نمایش پروانه الجزایری 18

نمایش پروانه الجزایری 18

نمایش پروانه الجزایری 19

نمایش پروانه الجزایری 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید