شهرنگار؛ توانیر

تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۹۸
محله توانیر از محله های قدیمی شهر تهران می باشد، که شامل خیابان برزیل در شمال، تونل رسالت در جنوب، بزرگراه کردستان در غرب و خیابان ولی عصر در شرق می باشد.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ توانیر 1

شهرنگار؛ توانیر 1

شهرنگار؛ توانیر 2

شهرنگار؛ توانیر 2

شهرنگار؛ توانیر 3

شهرنگار؛ توانیر 3

شهرنگار؛ توانیر 4

شهرنگار؛ توانیر 4

شهرنگار؛ توانیر 5

شهرنگار؛ توانیر 5

شهرنگار؛ توانیر 6

شهرنگار؛ توانیر 6

شهرنگار؛ توانیر 7

شهرنگار؛ توانیر 7

شهرنگار؛ توانیر 8

شهرنگار؛ توانیر 8

شهرنگار؛ توانیر 9

شهرنگار؛ توانیر 9

شهرنگار؛ توانیر 10

شهرنگار؛ توانیر 10

شهرنگار؛ توانیر 11

شهرنگار؛ توانیر 11

شهرنگار؛ توانیر 12

شهرنگار؛ توانیر 12

شهرنگار؛ توانیر 13

شهرنگار؛ توانیر 13

شهرنگار؛ توانیر 14

شهرنگار؛ توانیر 14

شهرنگار؛ توانیر 15

شهرنگار؛ توانیر 15

شهرنگار؛ توانیر 16

شهرنگار؛ توانیر 16

شهرنگار؛ توانیر 17

شهرنگار؛ توانیر 17

شهرنگار؛ توانیر 18

شهرنگار؛ توانیر 18

شهرنگار؛ توانیر 19

شهرنگار؛ توانیر 19

شهرنگار؛ توانیر 20

شهرنگار؛ توانیر 20

شهرنگار؛ توانیر 21

شهرنگار؛ توانیر 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید