شهرنگار؛ میدان حسن آباد

تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
میدان حسن‌آباد (نام‌های پیشین: «میدان ملک‌المتکلمین»یا «میدان هشت گنبد» یا «میدان ۳۱ شهریور» میدانی است در بافت تاریخی شهر تهران که در تقاطع خیابان امام خمینی با خیابان حافظ و خیابان وحدت اسلامی (خیابان شاهپور) واقع شده‌است. میدان حسن‌آباد که پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) به «میدان ۳۱ شهریور» تغییر نام یافته بود،دوباره به نام حسن‌آباد ثبت گردید میدان حسن‌آباد از میدان‌های تاریخی و بخشی از بافت تاریخی و سنتی تهران قاجاری است. این میدان و ساختمان‌های گنبدی پیرامونش در سال ۱۳۰۹ ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ میدان حسن آباد 1

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 1

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 2

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 2

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 3

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 3

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 4

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 4

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 5

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 5

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 6

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 6

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 7

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 7

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 8

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 8

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 9

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 9

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 10

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 10

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 11

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 11

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 12

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 12

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 13

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 13

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 14

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 14

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 15

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 15

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 16

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 16

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 17

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 17

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 18

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 18

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 19

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 19

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 20

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 20

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 21

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 21

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 22

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 22

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 23

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 23

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 24

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 24

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 25

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 25

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 26

شهرنگار؛ میدان حسن آباد 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید