۱۷ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهروندان تهرانی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم همزمان با اذان مغرب به صرف افطاری می پردازند.
عکاس: محمد محسنی فر
افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 1

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 1

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 2

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 2

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 3

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 3

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 4

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 4

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 5

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 5

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 6

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 6

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 7

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 7

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 8

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 8

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 9

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 9

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 10

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 10

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 11

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 11

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 12

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 12

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 13

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 13

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 14

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 14

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 15

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 15

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 16

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 16

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 17

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 17

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 18

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 18

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 19

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 19

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 20

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 20

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 21

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 21

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 22

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 22

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 23

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 23

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 24

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 24

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 25

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 25

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 26

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 26

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 27

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 27

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 28

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 28

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 29

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید