۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش

تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۵
مراسم تغییر نام خیابان "اسفراین" به خیابان "استاد مهران دوستی" در منطقه 6 تهران با حضور خانواده مرحوم مهران دوستی، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری و جمعی از اهالی هنر و رسانه همزمان با سالروز درگذشت مهران دوستی چهارشنبه 5 خرداد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 1

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 1

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 2

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 2

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 3

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 3

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 4

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 4

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 5

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 5

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 6

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 6

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 7

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 7

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 8

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 8

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 9

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 9

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 10

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 10

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 11

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 11

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 12

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 12

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 13

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 13

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 14

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 14

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 15

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 15

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 16

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 16

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 17

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 17

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 18

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 18

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 19

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 19

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 20

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 20

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 21

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 21

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 22

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 22

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 23

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 23

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 24

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 24

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 25

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 25

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 26

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 26

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 27

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 27

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 28

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 28

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 29

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 29

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 30

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 30

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 31

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 31

پلاك کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 32

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 32

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 33

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 33

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 34

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 34

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 35

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 35

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 36

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 36

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 37

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 37

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 38

پلاک کوبی خیابان «مهران دوستی» در منطقه شش 38

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید